ANBI  

 

HOME


Hope for Dalits
 

Hope for Dalits van HLWM (Hermon Living Water Ministries) werkt in India in de provincie Andhra Pradesh onder de kastelozen die Dalits worden genoemd, de allerarmsten dus.

Een christelijke organisatie in een afgelegen gebied met vele eilanden en schiereilanden aan de Zuidoost kust van India, waar de machtige Godavari rivier uitmondt in de Golf van Bengalen.

Het doel is hoop te geven aan deze mensen door humanitaire hulp zoals onderwijs vanaf de basisschool tot en met vakopleidingen en d.m.v. de opvang van kinderen in kindertehuizen en het bieden van gezondheidszorg. 

 

 

Meer informatie over Dalits

Hoewel volgens de nationale wetgeving discriminatie op grond van kaste officieel niet meer bestaat, is de realiteit voor de 170 miljoen Dalits in India een geheel andere. 

India telt bijna 1 miljard mensen, van wie slechts drie procent christen is. Het overgrote deel van de bevolking is hindoe (81 procent). Het hindoeïsme kent het kastenstelsel, een systeem dat mensen op basis van hun afkomst onderverdeelt in een rangorde van ongelijke sociale groepen (kasten). De ‘hogere’ of dominante kasten zijn ‘rein’ en hebben de meeste rechten en de minste plichten. De ’lagere’ kasten zijn ‘onrein’ en hebben veel plichten maar nauwelijks rechten. 

Dalits of onaanraakbaren 
Kastelozen vallen buiten het kastenstelsel en zijn dus nog lager dan de allerlaagste kaste. Zij worden onaanraakbaren of Dalits genoemd, wat vertrapte of verdrukte betekent. Volgens de Indiase wetgeving hebben zij gelijke rechten als andere groepen in de samenleving maar in de praktijk worden ze stelselmatig gediscrimineerd en achtergesteld. Zo moeten Dalit kinderen op school vaak apart van hun klasgenootjes zitten, verlaten veel Dalit kinderen voortijdig het basisonderwijs, zijn Dalits veelal niet welkom in de dorpen en huizen van niet-Dalits, worden ze uitgebuit door zwaar en slecht betaald werk, lopen vrouwen en meisjes een hoog risico op seksueel m
isbruik en zijn Dalits veelvuldig het slachtoffer van misdaden waarbij de dader vrijuit gaat. 

Tekst ontleend aan Kerk in Actie

 

 

Klik hier voor een informatiebrief. U helpt ons heel erg als u deze informatiebrief aan uw relaties mailt.